Click for Gdansk, Poland Forecast

 

   

   Firma Siarkopol powstała w Gdańsku w 1969 roku celem obsługi eksportu drogą morską polskiej siarki kopalnej. Od lat 90-tych Spółka sukcesywnie rozszerza asortyment obsługiwanych produktów masowych płynnych. W chwili obecnej, poza obsługą siarki Spółka świadczy usługi przeładunkowo - magazynowe produktów płynnych: petrochemicznych, chemicznych oraz pochodzenia roślinnego.

 

   „Siarkopol” Gdańsk S.A. posiada bezpośredni dostęp do nabrzeża portowego w odległości z możliwością przyjmowania statków o tonażu do 30.000 ton, zanurzeniem 10,1 m oraz wysokości 14 m od lustra wody. Posiadana infrastruktura techniczna, min. duża bocznica kolejowa, stosowane technologie, moce energetyczne, jak również własny teren oraz dostęp do nabrzeży portowych znakomicie sprzyjają tworzeniu subterminali magazynowych dla różnych produktów spożywczych, petrochemicznych i chemicznych. 

 

   Dysponując tymi możliwościami świadczymy profesjonalne, kompleksowe usługi w zakresie przeładunku i składowania. Oferujemy przeładunki w relacjach bezpośrednich i z magazynowaniem zarówno w imporcie jak i imporcie, z wykorzystaniem środków transportu kolejowego oraz drogowego. Kompleksowe obsługa obejmuje także min. usługi kolejowe, ważenie drogowych i kolejowych środków transportu, podgrzewanie produktów w cysternach oraz zbiornikach, składowanie w procedurze zawieszonej akcyzy, obsługę spedycyjną i logistyczną.

 

   Dysponujemy również wolnymi powierzchniami biurowymi, składowymi oraz inwestycyjnymi.