Click for Gdansk, Poland Forecast
 
 
 

Gdańsk, dn. 23 sierpnia 2017 

 

 

Zapytanie Ofertowe

 

Przedsiębiorstwo „Siarkopol” Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia obejmującego wykonanie utwardzenia części placu składowego siarki.

Prace będą polegać na usunięciu obecnej nawierzchni z uszkodzonych płyt Yomb o powierzchni ok. 200 m2, wyburzenia pozostałości fundamentów żelbetowych o obj. ok 3 m3 w obrębie placu, następnie jego utwardzenie oraz wyłożenie używanymi płytami drogowymi.  Zakres prac może ulec zmianie po wykonaniu odkrywek.

Szczegółowe informacje odnośnie warunków realizacji prac można uzyskać u P. Jacka Ciepieli tel.kom.: 608 361 569.

 Oferty na wykonanie należy składać w sekretariacie Spółki, ul. Mjr H. Sucharskiego 12, do dnia 4 września 2018.

 

ogłoszenie do druku

Napisane dnia 23/08/2018 przez Siarkopol Gdansk S.A.