Click for Gdansk, Poland Forecast
Dane Kontaktowe
 
„Siarkopol” Gdańsk S.A.
ul. mjr. H. Sucharskiego 12
80-601 Gdańsk 
Ideat. 190555377, NIP 583-000-11-26

Sekretariat:
tel.: (+48) 58 555 24 00
fax (+48) 58 555 24 23
zarzad@siarkopol.gda.pl

Dział Handlu i Spedycji
handel tel.: (+48) 58 555 24 08
spedycja tel.: (+48) 58 555 24 18
spedycja@siarkopol.gda.pl

Dyspozytor:
tel.: (+48) 58 555 24 50
fax: (+48) 58 555 24 55
dyspozytor@siarkopol.gda.p

 

Formularz