Click for Gdansk, Poland Forecast
Lokalizacja na mapie
Lokalizacja i rozwój działalności
 
„Siarkopol” jest usytuowany na powierzchni ca 52 ha we wschodnich rejonach miasta Gdańska i Twierdzy Wisłoujście. Od strony południowej i południowo – wschodniej przedsiębiorstwo jest ograniczone drogą do Westerplatte i granicami Portu Północnego. „Siarkopol” funkcjonuje w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Gdańskiego.

Spółka jest właścicielem wieczystym wszystkich posiadanych gruntów, z których część jest nie zagospodarowana i można je wykorzystać na składowiska i magazyny (pola składowe, zbiorniki magazynowe, magazyny zadaszone itp.) służące do załadunku i rozładunku różnych produktów. Okolicznością temu sprzyjającą jest bliskość aż trzech nabrzeży portowych tj.: Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej, Nabrzeża Basenu Górniczego, Nabrzeża Naftoportu.

Przedsiębiorstwo państwowe rozpoczęło swoją działalność od koordynacji wysyłki siarki na eksport przez Port w Gdańsku, przyjmując w 1970 roku obowiązki spedycji, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia go w transporcie morskim. W 1971 r. z bazy przeładunkowo- przetwórczej, będącej jeszcze w trakcie budowy, odprawiono pierwszy statek z płynną siarką.

Początkowo eksportowano wyłącznie siarkę płynną, a od 1972 r. również siarkę kruszoną. Od tego czasu wszystkie funkcje związane z realizacją eksportu siarki drogą morską skupiają się w gdańskim „Siarkopolu”. Ukończenie w 1973 roku podstawowych inwestycji w gdańskiej bazie zapewniło łącznie przeładunek 2 mln ton siarki ciekłej i kruszonej rocznie. Natomiast uruchomienie instalacji do granulacji siarki pozwoliło na rozpoczęcie eksportu siarki granulowanej. Technologia granulowania siarki w całości jest polską myślą technologiczną, z której w kolejnych latach korzystali: Kanada, Iran, Arabia Saudyjska. Rozbudowa potencjału w zakresie granulacji, jaka miała miejsce w ostatnich latach, pozwoliła na wyeliminowanie pod koniec 1994 roku eksportu siarki kruszonej, tym samym „Siarkopol” został skreślony z krajowej listy 80 firm – największych trucicieli w kraju

„Siarkopol” ma bezpośredni dostęp do nabrzeża portowego w odległości ca 800, z możliwością przyjmowania statków o tonażu do 30.000 ton, zanurzeniu 10,20m oraz wysokości 14 m od lustra wody. Zapewnia również wysokie raty załadowcze, co znacznie poprawia efektywność wykorzystania statków. Posiadana infrastruktura techniczna, stosowane technologie, moce energetyczne jak również własny teren oraz dostęp do nabrzeży portowych znakomicie sprzyjają tworzeniu subterminali magazynowych dla różnych produktów spożywczych, petrochemicznych i chemicznych. Dysponując takimi możliwościami „Siarkopol” świadczy profesjonalnie i kompleksowo usługi w zakresie przeładunku, składowania oraz spedycji w eksporcie i imporcie towarów sypkich i płynnych drogą morską.

Usługi związane z eksportem siarki pozostają do chwili obecnej główną dziedziną działalności firmy. Spadek eksportu siarki z Polski, jaki nastąpił po 1999 roku znalazł odbicie w obrotach Spółki oraz prowadzenie działań mających na celu dywersyfikację działalności na nowe produkty.