Click for Gdansk, Poland Forecast

Posiadana infrastruktura pozwala także świadczyć usługi przeładunkowe i magazynowe produktów ropopochodnych takich jak: oleje opałowe lekkie i ciężkie, oleje napędowe, oleje bazowe, a także produktów płynnych pochodzenia roślinnego: estry metylowe i oleje roślinne.

OFERTA PRZEŁADUNKOWO - MAGAZYNOWA

Dysponujemy bazą magazynowo-przeładunkową o łącznej pojemności ca 39.000m3 (zbiorniki o pojemności w zakresie od 2.300m3 do 10.000m3).

Zbiorniki dedykowane są dla produktów petrochemicznych klasy III, tj. o temperaturze zapłonu powyżej 60 stopni Celcjusza - oleje opałowe, oleje napędowe, oleje bazowe oraz inne półprodukty naftowe. W chwili obecnej dla obsługi produktów sektora paliw przeznaczone są zbiorniki o łącznej pojemności 15.000m3. Przeładunki z wykorzystaniem zbiorników realizować możemy w relacjach: autocysterny / cysterny kolejowe – zbiornik – statek; statek – zbiornik – autocysterny / cysterny kolejowe. 

W przypadku zainteresowania Państwa wyłącznie przeładunkiem produktów (bez usługi magazynowania) „Siarkopol” Gdańsk S.A posiada instalacje przeładunkowe umożliwiające świadczenie usługi bezpośredniego przyjęcia produktów ze statku na cysterny kolejowe lub w relacji odwrotnej tj. cysterny kolejowe - statek. Przeładunki bezpośrednie realizujemy dla produktów petrochemicznych klasy III i pozaklasowych, oraz produktów pochodzenia roślinnego.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze „Siarkopol” Gdańsk S.A. zapewnia kompleksową obsługę produktów masowych oraz efektywne i terminowe realizowanie zleconych przeładunków. Indywidualne podejście do realizowanych zleceń pozwala na dostosowanie zakresu świadczonych usług do potrzeb każdego klienta.